Thông báo thí sinh đạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2020-2021

Công văn 42/QLCL-QLT ngày 18/01/2021 của Cục quản lý chất lượng v/v thông báo thí sinh đạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2020-2021