Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1 Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT Nguyễn Minh Tâm (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1 cho bà Võ Thị Minh Tùng Để tăng cường công tác quản lý giáo dục tại Trường THPT Lấp Vò 1, huyện Lấp Vò góp phần nâng cao...

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT  Nguyễn Minh Tâm (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1 cho bà Võ Thị Minh Tùng

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT Nguyễn Minh Tâm (bên trái)

trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1 cho bà Võ Thị Minh Tùng

Để tăng cường công tác quản lý giáo dục tại Trường THPT Lấp Vò 1, huyện Lấp Vò góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học, ngày 24 tháng 02 năm 2014, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 134/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Võ Thị Minh Tùng, giáo viên Trường THPT Lấp Vò 1,  giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1

- Họ tên: Võ Thị Minh Tùng
- Phái: Nữ
- Ngày sinh: 26/11/1977
- Ngày vào Đảng:
+ Dự bị: 20/01/2003
+ Chính thức: 20/01/2004
- Trình độ:
+ Chuyên môn: ĐHSP Toán
+ Lý luận chính trị: đang học Trung cấp

chu_ky_MT

Tác giả bài viết: Nguyễn Qui Hợp