Phó Giám đốc Sở GDĐT Huỳnh Thanh Hùng (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1 cho ông Võ Huy Hoàng Thực hiện công tác bổ nhiệm mới cán bộ quản lý giáo dục, thay thế cán bộ quản lý chuyển công tác góp phần nâng cao hiệu quản lý giáo dục tại Trường THPT Lấp Vò 1, ngày 04...

 

Phó Giám đốc Sở GDĐT Huỳnh Thanh Hùng (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1 cho ông Võ Huy Hoàng

Phó Giám đốc Sở GDĐT Huỳnh Thanh Hùng (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1 cho ông Võ Huy Hoàng

Thực hiện công tác bổ nhiệm mới cán bộ quản lý giáo dục, thay thế cán bộ quản lý chuyển công tác góp phần nâng cao hiệu quản lý giáo dục tại Trường THPT Lấp Vò 1, ngày 04 tháng 11 năm 2013, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 676/QĐ-SGDĐT.TCCB về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1

- Họ tên: Võ Huy Hoàng
- Phái: Nam
- Ngày sinh: 02/4/1972
- Ngày vào Đảng:
+ Dự bị: 11/5/2006
+ Chính thức: 11/5/2007
- Trình độ:
+ Chuyên môn: Đại học sư phạm Toán
+ Quản lý giáo dục: hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước
+ Lý luận chính trị: Sơ cấp