• Đề kiểm tra tập trung lớp 10, 11, 12 học kỳ 1năm học 2012 - 2013 Tập tin đính kèm de kttthk1.rar
 • Kiến thức cơ bản về đường thẳng - phần 1 Kiến thức cơ bản về đường thẳng - phần 2 Kiến thức cơ bản về đường thẳng - phần 3 {youtube}https://www.youtube.com/watch?v=FoOmK...
 • Các phương pháp tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2 {youtube}h...
 • Đề thi hoc kỳ 1 năm học 2014 - 2015 khối 12 Tập tin đính kèm hk1_12_14_15.zip
 • PHẦN 1 PHẦN 2
 • PHẦN 1 PHẦN 2
 • BÀI GIẢNG TÍNH THỂ TÍCH KHỐI CHÓP PHẦN 1 PHẦN 2: DẠNG CHÓP CÓ MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY PHẦN 3: DẠNG CHÓP ĐỀU PHẦN 4: DẠN...
 • Tập tin đính kèm kttt 13_14.rar
 • Đề thi diễn tập tốt nghiệp năm 2014 tỉnh Đồng Tháp Tập tin đính kèm de-thi-dttn-2014de-chinh-thuc.pdfhuong-dan-cham-thi-dt-tn2014.pdf
 • Bài giảng các quy tắc tính xác suất (tiết 1) Tập tin đính kèm bai day cua huu.rar
 • Đề ôn tâp môn toán Khối 10, 11 học kỳ 2 năm học 2013-2014 Tập tin đính kèm toan1011_hk2.zip
 • Tai lieu On tap tot nghiepToan  2012 Tập tin đính kèm tai-lieu-on-tap-tot-nghieptoan--2012.pdf
Tài nguyên