ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT

 08/02/2012, 03:38
ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN NGỮ VĂN  Thời gian làm bài: 150 phút I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (5 điểm) Câu 1: (2 điểm ) Vì sao nhà văn Nguyễn Trung Thành đặt tên cho truyện ngắn của mình là Rừng xà nu ? Câu 2: (3 điểm) Có người cho rằng: “ Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường, sau trở...
Bài viết liên quan