• Đề kiểm tra tập trung lớp 10, 11, 12 học kỳ 1năm học 2012 - 2013 Tập tin đính kèm de kttthk1.rar
 • Chúc các em làm bài tốt ! Tập tin đính kèm ma-tran-de-va-de-kiem-tra-toan-11-hk2-tham-khao-1.pdfma-tran-de-va-de-kiem-tra-toan-10-hk2-tham-khao-1.pdf
 • Đề và đáp án thi các môn sở ra đề HK2 của Tỉnh Đồng Tháp năm học 2011 - 2012 Tập tin đính kèm aa11.rar
 • Tổng hợp tài liệu ôn thi HK2, tốt nghiệp của Sở. Tập tin đính kèm 1122.rar
 • Đề thi thử đại học lần 2 của Chuyên Nguyễn Quang Diêu tỉnh Đồng tháp Tập tin đính kèm aabb.rar
 • Đề ôn tập thi tốt nghiệp của HĐBM Hóa Đồng Tháp Tập tin đính kèm aacc.rar
 • Tài kiệu ôn thi tốt nghiệp môn Toán năm 2012 có chỉnh sửa và phù họp với nội dung ôn thi tốt nghiệp. Chúc các em thành công! Tập tin đính kèm ...
 • Kiến thức cơ bản về đường thẳng - phần 1 Kiến thức cơ bản về đường thẳng - phần 2 Kiến thức cơ bản về đường thẳng - phần 3 {youtube}https://www.youtube.com/watch?v=FoOmK...
 • Tài kiệu ôn thi tốt nghiệp môn Toán năm học 2011 - 2012 Tập tin đính kèm tai-lieu-on-thi-tn-2012hdbm-toan-dong-thap.pdf
 • Các phương pháp tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2 {youtube}h...
 • Đề thi hoc kỳ 1 năm học 2014 - 2015 khối 12 Tập tin đính kèm hk1_12_14_15.zip
 • PHẦN 1 PHẦN 2
Tài nguyên