• Chúc các em làm bài tốt ! Tập tin đính kèm ma-tran-de-va-de-kiem-tra-toan-11-hk2-tham-khao-1.pdfma-tran-de-va-de-kiem-tra-toan-10-hk2-tham-khao-1.pdf
  • Đề và đáp án thi các môn sở ra đề HK2 của Tỉnh Đồng Tháp năm học 2011 - 2012 Tập tin đính kèm aa11.rar
  • Tổng hợp tài liệu ôn thi HK2, tốt nghiệp của Sở. Tập tin đính kèm 1122.rar
  • Đề thi thử đại học lần 2 của Chuyên Nguyễn Quang Diêu tỉnh Đồng tháp Tập tin đính kèm aabb.rar
  • Đề ôn tập thi tốt nghiệp của HĐBM Hóa Đồng Tháp Tập tin đính kèm aacc.rar
  • Tài kiệu ôn thi tốt nghiệp môn Toán năm 2012 có chỉnh sửa và phù họp với nội dung ôn thi tốt nghiệp. Chúc các em thành công! Tập tin đính kèm ...
  • Tài kiệu ôn thi tốt nghiệp môn Toán năm học 2011 - 2012 Tập tin đính kèm tai-lieu-on-thi-tn-2012hdbm-toan-dong-thap.pdf
Tài nguyên