Tổ Vật lý

 • Võ Văn Tèo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Bí Thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Bùi Thị Bé Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Lê Hoàng Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Công Nho
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Phạm Thị Nhiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Bá Tước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học.