Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tâm Gương
Họ và tên Nguyễn Tâm Gương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Lịch sử
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách