Thông tin chi tiết:
Nguyễn Lam Em
Họ và tên Nguyễn Lam Em
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Lịch sử
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách