Thông tin chi tiết:
Lê Văn Tuấn
Họ và tên Lê Văn Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên - Tổ trưởng
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Lịch sử
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách