Thông tin chi tiết:
Dương Thị Phương Thảo
Họ và tên Dương Thị Phương Thảo
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Lịch sử
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách