Thông tin chi tiết:
Trần Thị Huyền Trang
TỔ TRƯỞNG Trần Thị Huyền Trang
Giới tính
Học hàm, học vị Cao đẳng.
Trình độ Cử nhân Thư viện.
Thuộc về bộ phận UVBCH Chi Đoàn Giáo Viên.
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách