Thông tin chi tiết:
Mong Phước Thu
KẾ TOÁN Mong Phước Thu
Giới tính
Học hàm, học vị Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực: Chức vụ: Kế Toán.
Trình độ Kế Toán.
Thuộc về bộ phận Kế Toán.
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách