Tổ Giáo dục công dân

 • Trần Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó BT Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Vân Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học