Tổ Chuyên môn

 • Đào Trong Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
 • GIÁO VIÊN
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Võ Thị Minh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Lê Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Đại học.
 • Nguyễn Lam Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học.